Cukrovka (môj príbeh, skúsenosti, príhody)

Originalita, aká je a cení sa dnes vôbec?